Zaloguj się do portalu
Zapomniałeś hasła?
Wysyłanie hasła
Blog PPCG Stock > Home

Formacja flagi i potencjalna fala 5 hossy na Asbis


Bardzo ciekawy układ dzienny buduje się na spółce Asbis. Układ średnich w dłuższym terminie potwierdza nam, że kurs jest w hossie. Aktualna korekta rozbudowała się w bardzo szerokim kanale spadkowym. Można go zaklasyfikować jako flagę z dwoma punktami stycznymi na górnej i dolnej granicy formacji. Korekta w ramach tej flagi zniosła praktycznie dokładnie 50% wcześniejszego wzrostu.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Jak inwestować na giełdzie cz. 10

czerwiec 24th, 2016 158 wypowiedzi

Zapraszamy na 10 część naszych dyskusji o akcjach, certyfikatach turbo, faktorach i trackerach oraz o inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych.

Liczne komentarze to dla nas ważny sygnał, że chętnie wypowiadacie się na blogu. Dziękujemy Wam i zachęcamy do dalszej aktywności w bieżącym wątku o akcjach i nie tylko!

Ta część bloga inwestorów dostępna jest dla zarejestrowanych uczestników portalu PPCG Stock.


Notka:

Treści i analizy są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analizy nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Są tylko i wyłącznie osobistą opinią autorów. Zgodnie z powyższym serwis PPCG Stock oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na ich podstawie.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Na kontraktach FW20 korekta spadku, czy już hossa

czerwiec 22nd, 2016 4 wypowiedzi

Analizując czysty wykres ceny w zestawieniu z wolumenem, próbuję cały czas odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ruch wzrostowy od dołka 1717 punktów na FW20 (wykres kontynuacyjny) to tylko korekta w trendzie spadkowym, czy już ruch wzrostowy i zmiana trendu.

Przede wszystkim bieżący tydzień jest mocno wypaczony. Referendum w UK skutecznie odsunęło na dalszy plan inne czynniki fundamentalne i techniczne. Giełdy i inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie sondaży. Nigdy nie miałem do czynienia z taka sytuacją, dlatego nie robię żadnej transakcji do piątku. Niemniej jednak pewne rzeczy na wykresach rysują się cały czas. Wychodząc z założenia, że cena dyskontuje wszystkie informacje, gdyż jest projekcją decyzji wszystkich zaangażowanych w ruch w danym momencie inwestorów, mogę wyciągnąć pewne wnioski.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Brexit nadal ustawia giełdy i zwiększa zmienność


Weekend obrócił o 180 stopni sytuację na giełdach. Bardzo wysokie otwarcia SP500, DAX, FW20 w poniedziałek skorelowały się z umocnieniem euro, spadkiem dolara, franka i jena oraz wzrostami surowców. To reakcja na przewagę w sondażach zwolenników pozostania UK w UE. Rynki zareagowały euforycznie i ogromną zmiennością, co pokazuje tylko, że do referendum (czwartek) wszystkie inne czynniki będą drugoplanowe.

Na pewno można oczekiwać wielkiej zmienności i luk cenowych po wynikach głosowania, niezależnie, jaki będzie ten wynik. W tym kontekście mocno zastanawiamy się, czy prewencyjnie nie zamknąć wszystkich pozycji przed referendum niezależnie od bieżącego statusu (zysk/strata).

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: FW20, SP500

Nowa strategia otwierania pozycji na przykładzie FW20


Niedawno zaprezentowaliśmy nową strategię otwierania pozycji w PPCG Stock. Strategia jest dość prosta i bardzo skuteczna. Zainspirowaliśmy się metodą Darvasa (to ten od ramek), który powiększał pozycję, jeśli sytuacja rozwijała się zgodnie z jego analizą. Ujmując to prostymi słowami, uśredniamy w górę, czyli tylko, jeśli trend rozwija się zgodnie z kierunkiem naszej pozycji. Podstawowe założenia to:

  1. dokonujemy zakupu kontrolnego za połowę docelowej pozycji w portfelu dużych spółek (czyli I transza to 12,5% z docelowych 25%),
  2. stop maksymalnie na poziomie -5% od ceny wejścia dla wielkości pozycji,
  3. doważamy tylko, gdy cena odpowiednio oddali się od pierwszego zakupu,
  4. staramy się przesunąć stop blisko średniej ceny zakupu z I i II transzy.

Ad 1 i 2) Dzięki temu mamy o 50% mniejsze ryzyko na całym kapitale niż dla zakupu za 25%.

Ad 3) Podążamy za trendem, czyli nie uśredniamy w dół, jeśli cena spada. Powiększenie ryzyka jest uzasadnione tylko posiadaniem zysku z I zakupu.

Ad 4) Szybko zmniejszamy ryzyko, aż do zabezpieczenia zysku w miejsce zmniejszenia straty z aktywacji stopa.

Tyle teoria, ale jak to funkcjonuje w praktyce, pokażę Ci na podstawie naszej krótkiej pozycji na kontrakty WIG20.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

SP500 u progu większej korekty

czerwiec 14th, 2016 8 wypowiedzi

Przyzwyczailiśmy się do ciągłego wzrostu SP500 i wieloletniej hossy. Po prawdzie zwyżka SP500 trwa z mniejszymi lub większymi korektami nieprzerwanie od 2009 roku. Wtedy FED włączył drukarki i zasypał rynek darmowym dolarem. Na tej bazie USA podniosły się z ostatniej recesji, a akcje osiągnęły wyceny oderwane od rzeczywistości. Ceny akcji niewiele mają wspólnego z generowanymi zyskami i jeszcze mniej z kondycja gospodarki. jednak FED opóźnia jak może podwyżki, gdyż giełda to serce i układ krwionośny amerykańskiej gospodarki i miliardowe oszczędności Amerykanów. Rachunek w końcu trzeba będzie zapłacić, a odsetki rosną.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Korekta ABC, SP500, Teoria Dowa

Akcje jak gorące kamienie

czerwiec 13th, 2016 5 wypowiedzi

Tytuł artykułu opisuje mniej więcej to, jak inwestorzy traktują w ostatnim czasie akcje. Nie wiem, czy to również jest Twoim doświadczeniem. Odnoszę bowiem wrażenie, że sytuacja, w której zobaczymy wzrost ceny akcji, jest właściwie ostatnim momentem, aby te akcje wyrzucić w rynek.

To oczywiście kłóci się z koncepcją trzymania akcji na dłuższy termin. W ogóle z koncepcją gry zgodnie z trendem. Mamy za to silną perspektywę, usiłującą zmusić inwestorów do day-tradingu, bo inaczej są z niewielkimi szansami na zarobek.

Przykład? RankProgress:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Korekta ABC wpisana w formację flagi na Arctic


Na wykresie dziennym spółki Arctic (ATC) zauważyłem obiecującą formację flagi. To bardzo dobra i wiarygodna formacja, zwłaszcza, jeśli uda się ją skorelować z korektą ABC w trendzie wzrostowym. Taki właśnie mamy trend na Arctic, co potwierdza rosnący układ średnich wolnych i szybkich w ujęciu dziennym.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Arctic, Formacja flagi

Czy wybicie w dół z kanału wzrostowego na FW20 to fala 3?

czerwiec 9th, 2016 7 wypowiedzi

Ostatnie sesje na GPW to odbicie i podejście kontraktów i indeksu WIG20 pod istotny opór na 1860 punktów. Wybicie wyżej (w cenie zamknięcia) mogło być sygnałem kupna w średnim terminie i odwrócić niekorzystny trend na polskiej giełdzie. Póki co jednak, popyt nie doprowadził do realizacji takiego scenariusza. Naturalnie podaż zobaczyła swoją szansę i dziś z niej korzysta.

Na wykresie godzinowym (1H), która jest dobry do inicjowania transakcji, narysował nam się kanał wzrostowy. Zaznaczyłem dolną granice kanału, gdyż to ona jest dla nas ważna z punktu widzenia krótkiej pozycji.

Szczyt jest na 1855 i jest to potencjalny poziom stop dla każdej krótkiej pozycji. Aktualnie mamy rozgrywkę podaży i popytu na poziomie dolnej granicy kanału i tuż nad lokalnym dziennym dołkiem na 1822 punkty. Przełamanie tego wsparcia to wstępny sygnał sprzedaży, który będzie wymagał potwierdzenia. Takim potwierdzeniem będzie rozwiniecie spadku, a potem korekta bez obrotu w postaci abc pod dolna granicę wybitego wsparcia. Ta granica stanie się wtedy oporem.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Analiza sesji giełdowej 07.06.2016


Ponieważ WIG20 wysyła ostatnio sporo mylnych sygnałów, rozszerzamy perspektywę na małe i średnie spółki.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Układ fal na PGE może potwierdzać ORGR

czerwiec 7th, 2016 2 wypowiedzi

Na wykresie dziennym PGE mamy prawdopodobną realizację wzrostowej formacji ORGR (odwrócona głowa z ramionami).


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Raport po sesji 06.06.2016 (dla członków PPCG)


Choć sesja nie była specjalnie porywająca, a obrót dużo mniejszy niż w piątek, pojawiają się już śmiałe głosy o powrocie wzrostów i zmianie sentymentu do GPW. Każdy wyraża swoją opinię i my też, posiłkując się po prostu wykresem.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Nowa strategia otwierania pozycji


Opracowaliśmy z Pawłem nową strategię otwierania pozycji. Na początku zastosujemy ją w portfelu dużych spółek, gdyż gwarantują większą płynność. Jakie są założenia strategii?

Etap I: Zakup pakietu kontrolnego.

Dzielimy wejście w jedną inwestycję na 2 transze po 12,5% (dotychczas 1 zakup za 25%, czyli docelowa, maksymalna wielkość pozycji).

Zaletą takiego rozwiązania jest mniejsze ryzyko na początku transakcji. Zaczynając zakupy (nieraz) nie ma sensu otwierać  za 100% kapitału przeznaczonego na daną pozycję, póki nie mamy potwierdzenia, że ruch rozwija się prawidłowo i w kierunku zgodnym z otwarta pozycją. Jeśli na pierwszym pakiecie nie ma zysku, to nie ma sensu zawierać kolejnej transakcji.

Punkt pierwszy, to zatem nic innego, jak kupno tzw. pakietu kontrolnego. Jeżeli pozycja idzie w złym kierunku, tracimy jeszcze mniej. Jeżeli w dobrym, zwyczajnie zarabiamy.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Dyskusje-o-spolkach-gieldowych-cz-9

czerwiec 3rd, 2016 2,791 wypowiedzi

Zapraszamy na dziewiątą część naszych dyskusji o akcjach, certyfikatach turbo, faktorach i trackerach oraz o inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych.

Liczne komentarze to dla nas ważny sygnał, że chętnie wypowiadacie się na blogu. Dziękujemy Wam i zachęcamy do dalszej aktywności w bieżącym wątku o akcjach i nie tylko. To nasza edukacja finansowa!

Ta część bloga inwestorów dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych uczestników portalu PPCG Stock. Wątek zamknięty, teraz rozmawiamy tutaj: Jak inwestować na giełdzie cz. 10


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Raport po sesji 03.06.2016 (dla członków PPCG)


Nie da się odmówić dzisiejszej sesji emocji. Dementi konsolidacji OFE w połączeniu z bardzo słabymi danymi z USA (osłabienia dolara i szansa dla rynków EM) spowodowało skokowy wzrost FW20 i WIG20 prawie do 1800 punktów. Trudno teraz oszacować, czy jest to jednorazowa akcja, czy powrót kapitału na GPW.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Wiedza inwestora: stop loss i stop limit

czerwiec 3rd, 2016 2 wypowiedzi

Wydaje się, że takie pojęcia jak stop loss i stop limit są jasne dla każdego, ale tak nie jest. Być może brak stopów wynika właśnie z braku zrozumienia, zwłaszcza zlecenia stop limit dla certyfikatów. Pomijając fakt, że wielu inwestorów nie stosuje tych zleceń obronnych, to w każdym biurze maklerskim trochę inaczej wygląda procedura ustawiania takiego zlecenia.

Podstawowym rozróżnieniem tych dwóch zleceń jest warunek wykonania, czyli popularny limit ceny. Dla stop loss to warunek PKC (po każdej cenie), a dla stop limit konkretna wartość kursu. Implikacje są ogromne. Stop loss zamyka nam pozycję bez względu na cenę poniżej limitu aktywacji. Stop limit nie sprzeda nam niżej niż wpisana cena, co w praktyce przekłada się na sprzedaż w przedziale między limitem aktywacji, a limitem ceny.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Raport po sesji 02.06.2016 (dla członków PPCG)

czerwiec 2nd, 2016 5 wypowiedzi

Dziś raport będzie krótki, choć treściwy. Na rynku niewiele się wydarzyło poza aktywacją stopa na certyfikacie S na PKO, ale o tym za moment. Były trzy wydarzenia dużego kalibru: wstępne dane o zatrudnieniu w USA, wystąpienie prezesa EBC i spotkanie OPEC.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Czego warto szukać na wykresach na przykładzie DAX


W ostatnich mailingach sporo pisaliśmy o tym, że rynek się definiuje. Pisaliśmy również o tym, że są możliwe dwie opcje. WIG20 pójdzie w górę o ok. 10% lub spadnie o mniej więcej 20%. Kiedy coś takiego piszę, wiele osób się śmieje i mówi – co to za analityk, skoro mówi, że pójdzie w górę albo w dół? Faktycznie można się z tego śmiać, przynajmniej do czasu, aż zrozumie się istotę takiego podejścia, zwłaszcza w kontekście fal. Pokażę Ci to na przykładzie kontraktu na WIG20 na naszej rozpisce falowej. Proszę Cię teraz o dużo skupienia, bo to bardzo ważne. Pierwotna wersja zakładała to:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Copyright © 2009-2016 Blog Inwestorów – Inwestowanie na giełdzie i analiza techniczna akcji.
Blog jest integralną częścią PPCGStock